Kamini – ložišta na vodu

Ložišta na vodu – ložište koje toplinu u prostoriju šalje putem centralnog grijanja – voda.